Antihəmkarlar ittifaqları  qanunu Avstraliyada məğ...

13-Dec-2019 / Baxılıb : 104

Avstraliya həmkarlar ittifaqları, İctimai Xidmət İşçiləri Beynəlxalq Federasiyasının (PSİ)  və onun üzv təşkilatlarının dəstəyi ilə işçilər və həmkarlar ittifaqları üçün fəlakətli nəticələrə gətirib çıxara biləcək “Dürüstlük Akt...

Avropa İctimai Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqla...

13-Dec-2019 / Baxılıb : 135

Rumıniya

Kollektiv saziş bağlamaqla

böyük qələbə qazanmışdır

“Sanitas” Səhiyyə İşçiləri Həmkarlar İttifaqı sahə əməliyyatları üzrə danışıqları son dərəcə çətinləşdirən ciddi reprezentativ qaydalara baxmayaraq, bu sektorda koll...

Sosial təminat sistemlərimizdə islahatlar aparmaqd...

07-Dec-2019 / Baxılıb : 119

Avropa Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) Baş katibi Luka Visentini Polşa Həmkarlar İttifaqı Birliyinin (PHİB) 35 illiyi ilə əlaqədar keçirilən konfransda bildirib ki, Avropa Əmək Təşkilatının yaradılması AHİK-in və üzv təşkilatların lobbi səylərinin əlamətdar nəticəsidir...

İşçilər hüquqlarını bilməli və müdafiə olunmalıdır...

07-Dec-2019 / Baxılıb : 119

Dekabrın 5-də Ankara Böyük Anadolu Otelində “Türk-İş” həmkarlar ittifaqı təşkilatının 23-cü Baş Assambleyası öz işinə başlayıb. Dekabrın 7-də başa çatacaq konfransda qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərləri, “Türk-İş”ə üzv olan təşk...

Keitz indeksi beş ölkənin timsalında

07-Dec-2019 / Baxılıb : 117

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının tövsiyəsinə görə, Keitz indeksi- minimum əməkhaqqı ilə orta aylıq əməkhaqqı arasında nisbət 50 faiz, Avropa Birliyi ölkələrində isə 60 faiz olmalıdır. Bu indeks vətəndaşların gəlirlərində sosial bərabərsizliyin səviyyəsini göstərir və çalışa...