Bankların sayı 20-25-dək azala bilər

30-Jan-2016 / Baxılıb : 337

Böhran Azərbaycan iqtisadiyyatının qan damarı hesab olunan bank sektoruna daha ağır təsirlərini göstərməyə başlayıb. Ötən ilin fevral devalvasiyasından sonra maliyyə vəziyyəti pisləşməyə başlayan kommersiya banklarına Mərkəzi Bankın (MB) bir sıra güzəştlərınə baxmayaraq, onların əksəriyyəti öz maliy...

Hər bir rayon üçün inkişaf proqramı

30-Jan-2016 / Baxılıb : 371

İqtisadiyyat Nazirliyi 2016-cı ildən başlayaraq hər bir regionun özünün spesifik iqtisadi xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq layihə hazırlayıb həyata keçirəcək. Layihə çərçivəsində həmin bölgənin mövcud istehsal imkanları, xammal bazası və əmək ehtiyatları nəzərə alınacaq. Hər bir rayonun öz xüsusiyyətlə...

Böhran - bir tərəfdən dağıdıcı, bir tərəfdən yarad...

23-Jan-2016 / Baxılıb : 358

İqtisadi böhranın mənfi təsirləri özünü iqtisadiyyatın bir çox sahələrində göstərməkdədir. Ölkənin bank sektoru cari likvidlik problemi ilə üz-üzədir. Kommersiya bankları fəaliyyətlərini tam şəkildə həyata keçirə bilmirlər. Əvvəllər əllərində artıq vəsaitləri olan insanlar pullarını əsasən əmanət şə...

Maliyyələşdirmək üçün əlavə mənbələr axtarılır

23-Jan-2016 / Baxılıb : 423

Hökumət dünyada baş verən qlobal iqtisadi təzyiqlərin Azərbaycana təsirlərinə qarşı antiböhran ssenarilərinin ilkin konturlarını açıqlayıb. Maliyyə naziri Samir Şərifov bildirib ki, ilkin olaraq ölkənin real maliyyə yığımlarının yenidən qiymətləndirilməsi, neftin baza qiymətinin azaldılması və büdcə...

Böhran dövründə yeni vergi növlərinin tətbiqi

23-Jan-2016 / Baxılıb : 371

İqtisadçı Qalib Toğrul bildirib ki, iqtisadi böhran vergidən yayınma hallarının artmasına səbəb olur, daha doğrusu, ağır iqtisadi şərait vergidən yayınmanı, korrupsiyanı bir növ təşviq edir. Bu cür xoşagəlməz hallardan qaçmağın yolları müxtəlif tədbirlər vasitəsilə vergi yükünü yüngülləşdirlməklə ya...