İşəgötürən...

05-Dec-2015 / Baxılıb : 349

İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi hansı hallarda ləğv oluna bilər?Şahmar MƏMMƏDOV,Şirvan şəhəri.- Işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğvi 70-ci maddədə göstərilmişdir:müəssisə ləğv edildikdə;işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə;peşəkarlıq səviyyəsinin, ixtisasının (peşəsinin) k...

Əmək mü...

27-Nov-2015 / Baxılıb : 429

Əmək müqaviləsi bağlayaraq işə qəbul olunan zaman işçilərə sınaq müddəti təyin edilir. 17 yaşım var. İşə qəbul olunarkən mənə sınaq müddəti neçə ay müəyyən ediləcək?Adilə NƏZƏROVA,Sumqayıt şəhəri.-Əmək Məcəlləsinə əsasən, işə qəbul edilərkən əmək müqaviləsi işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, əmək funks...

Müəssis

20-Nov-2015 / Baxılıb : 396

Müəssisədaxili intizam qaydaları kim tərəfindən və hansı məqsədlə qəbul edilir?Rauf ƏLİYEV,Sumqayıt şəhəri.- Əmək Məcəlləsinin 182-ci maddəsinə əsasən, əmək müqavilələri, habelə bağlanmış kollektiv müqavilələr üzrə tərəflərin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi, əmək qan...

Məzuniyy

13-Nov-2015 / Baxılıb : 375

Məzuniyyətə çıxarkən məzuniyyət müddətimin qurtardığı gündən əmək müqaviləsinə xitam verilməsi ilə bağlı işəgötürənə ərizə vermişəm. İndi ərizəmi geri götürmək istəyirəm. Bu, mümkündürmü? İşəgötürən məni əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinə məcbur edə bilərmi?Sahib NAĞIYEV,Bakı şəhəri.-Əmək müqaviləsi...

Ümumilikd...

06-Nov-2015 / Baxılıb : 382

Ümumilikdə 46 il iş stajım var. Bunun 41 ilini fasiləsiz Şirvan Operating Company Limited LTD\ şirkətində hazırlıq briqadası ustası vəzifəsində çalışmışam. Mənim vəzifəm 6-7 təmir briqadasını alət və avadanlıqla təmin etmək və boşdayanmaya yol verməmək idi. Çalışdığım ərazi növbəli şəkildə mühafizə...