Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azər...

24-Feb-2018 / Baxılıb : 59

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyası (bundan sonra - Tərəflər) Azərbaycan Respublikasının bağladığı və ya tərəfdar &cce...

AHİK-in V qurultayında çıxışlar- Elmira QULİYEVA,

24-Feb-2018 / Baxılıb : 57

Mənim üçün demək xoşdur ki, bu gün, digər təşkilatlar kimi, səhiyyə işçiləri həmkarlar ittifaqının səmərəli fəaliyyət göstərə bilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. İttifaqımız bu şəraitdən səmərəli şəkildə bəhrələnərək üzvlərinin ə...

AHİK-in V qurultayında çıxışlar- Seymur ORUCOV,

24-Feb-2018 / Baxılıb : 55

 

Hörmətli  cənab sədr, hörmətli

qurultay iştirakçıları!

Xanımlar və cənablar!

      Hörmətli nümayəndələr!

      Bugünkü qurultayda bir çox m&...

AHİK-in V qurultayında çıxışlar- Rafiq İLDAROV,

24-Feb-2018 / Baxılıb : 51

Hörmətli Səttar müəllim!

 Hörmətli qonaqlar!

Hörmətli qurultay nümayəndələri!

 

Hesabat dövründə sahəmizin həmkarlar ittifaqı təşkilatları öz fəaliyyətini Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının...

AHİK-in V qurultayında çıxışlar- Mələk ƏHMƏDZADƏ,

23-Feb-2018 / Baxılıb : 57

Hörmətli qurultay nümayəndələri

və əziz qonaqlar!

AHİK-in IV qurultayından ötən dövr ölkənin iqtisadi, ictimai, siyasi həyatında uğurlu nəticələrlə əlamətdar olmuşdur.

Ölkə rəhbərinin təşəbbüsü ilə aqrar sahədə idarəetmənin tək...