2015-ci ilin İŞ VAXTI NORMASI və İSTEHSALAT TƏQVİMİ


Baxıldı : 1868

Tarix : 2015-01-10 03:08:00


Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin \'\'2015-ci ildə Novruz, Ramazan, Qurban bayramları haqqında\ 21 noyabr 2014-cü il tarixli 378 nömrəli qərarına əsasən, 2015-ci ildə aşağıdakı günlər iş günü hesab edilmir: 1-2 YanvarYeni il bayramı;20 YanvarÜmumxalq Hüzn Günü;8 MartQadınlar Günü;20, 21, 22, 23, 24 MartNovruz bayramı;9 MayFaşizm Üzərində Qələbə Günü;28 MayRespublika Günü;15 İyunAzərbaycan Xalqının Milli Qurtuluş Günü;26 İyunAzərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Günü;17,18 İyulRamazan bayramı;24, 25 SentyabrQurban bayramı; 9 NoyabrAzərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü31 DekabrDünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Azərbaycanın Respublikası Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinin 5-ci hissəsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin \ 2015-ci ildə Novruz, Ramazan, Qurban bayramları haqqında\ 2014-cü il 21 noyabr tarixli 378 nömrəli qərarına əsasən, 2015-ci ildə həftələrarası istirahət günlərinin iş günləri hesab olunmayan bayram günləri ilə üst-üstə düşməsi ilə əlaqədar olaraq beşgünlük iş həftəsində 9, 25, 26 mart, 11 may, 20 iyul, altıgünlük iş həftəsində isə 9 və 25 mart tarixləri istirahət günləridir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 84-cü maddəsinin II hissəsinə əsasən, 2015-ci il 1 noyabr tarixi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının seçkiləri günüdür.2015-ci ilin fevral ayı 28 təqvim günündən, il isə 365 təqvim günündən ibarətdir.2015-ci ildə beşgünlük iş həftəsində 242 iş günü (onlardan 8-i bayramqabağı iş günləridir), iş günü hesab edilməyən 109 istirahət günü (onlardan 5-i iş günü hesab edilməyən bayram günləri ilə üst-üstə düşən həftələrarası istirahət günlərinin əvəzinə verilən istirahət günləri, iş günü hesab edilməyən 18 bayram (5-i istirahət günləri ilə üst-üstə düşən) və 1 Ümumxalq Hüzn Günü vardır (242+109+18+1-5 = 365).Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 89-cu və 90-cı maddələrinə əsasən, Azərbaycan Respublikasında gündəlik normal iş vaxtının müddəti 8 saatdan artıq ola bilməz və bir qayda olaraq iki istirahət günü olan beşgünlük iş həftəsi müəyyən edilir. Gündəlik normal iş vaxtına uyğun olan həftəlik normal iş vaxtının müddəti isə 40 saatdan artıq ola bilməz.2015-ci ilin iş vaxtı norması 40 saatlıq beşgünlük iş həftəsi üzrə 8 saatlıq iş günü hesabından müəyyən edilir və bu zaman Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 108-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə müvafiq olaraq iş günü hesab edilməyən bayramqabağı, səsvermə, habelə Ümumxalq Hüzn Günü qabağı iş günlərində həftəlik iş günlərinin müddəti bir saat qısaldılır.Qanunvericiliyə uyğun olaraq 2015-ci il üçün 40 saatlıq iş həftəsində iş vaxtının illik norması 1928 saat təşkil edir (234 x 8 + 8 x 7 = 1928 saat).İstehsalın, işin, xidmətin və əmək şəraitinin xarakterindən asılı olaraq tətbiq edilən bir istirahət günü olan altıgünlük iş həftəsi və müəyyən qeydiyyat (uçot) dövrü üçün növbə cədvəlləri beşgünlük iş həftəsinin həmin dövr üzrə iş vaxtı normasına riayət edilməklə tərtib olunur. Əmək Məcəlləsinin 90-cı və 108-ci maddələrinə əsasən, altıgünlük iş həftəsi tətbiq edilərkən həftəlik norma 40 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 7 saatdan və bilavasitə səhərisi gün istirahət günü olan iş gününün müddəti isə 6 saatdan çox ola bilməz. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 91-ci, 92-ci və 93-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, qalan iş yerlərində səsvermə, bu Məcəllənin 105-ci maddəsində göstərilən iş günü hesab edilməyən bayram günləri və Ümumxalq Hüzn Günü qabağı iş gününün müddəti həftəlik iş günlərinin sayından asılı olmayaraq bir saat qısaldılır. Altıgünlük iş həftəsi olan iş yerlərində 40 saatlıq iş həftəsində çalışan işçilər üçün 2015-ci ildə beşgünlük iş həftəsi üzrə hesablanmış 1928 saatlıq illik iş vaxtı norması tətbiq edilməlidir.İş vaxtının qeydiyyatı (uçotu) dövründə və ya təqvim ili ərzində iş vaxtı saatları iş vaxtı normasına uyğun gəlirsə, ayrı-ayrı aylarda iş vaxtının normal iş vaxtından az və ya çox işlənilməsi halları altıgünlük iş həftəsi cədvəlinə yenidən baxılması üçün əsas ola bilməz.İş vaxtının illik normasına görə altıgünlük iş həftəsi cədvəlinə il ərzində düzəliş edilməsi ilə bağlı konkret məsələlər istehsalat və digər yerli şərait nəzərə alınmaqla bilavasitə kollektiv müqavilədə nəzərdə tutulmaqla həll olunur.Qeydiyyat (uçot) dövründə iş vaxtının müddəti qanunvericiliklə müəyyən olunmuş iş saatlarının sayından çox olmamaq şərtilə iş vaxtının cəmlənmiş uçotu tətbiq edilə bilər. Bu halda qeydiyyat (uçot) dövrü bir ildən artıq, gündəlik işin (növbənin) müddəti isə 12 saatdan çox ola bilməz.