Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə


Baxıldı : 393

Tarix : 2016-12-24 05:21:53


Möhtərəm cənab Prezident!

İzin verin, Sizi doğum gününüz münasibətilə Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının çoxsaylı üzvləri adından və öz adımdan səmimi-qəlbdən təbrik edim, Sizə möhkəm cansağlığı, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayım.

Möhtərəm cənab Prezident!

Sizin bilavasitə rəhbərliyiniz ilə Azərbaycanın ictimai-siyasi və iqtisadi həyatının bütün sahələrində baş verən genişmiqyaslı dəyişikliklər ölkənin dövlət müstəqilliyinin və beynəlxalq aləmdə nüfuzunun ardıcıl surətdə möhkəmləndirilməsini təmin etmişdir. Şübhəsiz ki, sosial-siyasi sabitliyin qorunmasının, mövcud iqtisadi inkişafın, hərtərəfli tərəqqinin təməlində ümummilli lider Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası, onun müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici siyasət xətti dayanır. Bu siyasəti yeni dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirərək əsl vətənpərvər və qurucu lider kimi xalq qarşısında verdiyiniz vədlərin böyük əksəriyyətini əməli işinizlə doğruldaraq hər bir vətəndaşa layiqli Prezident olduğunuzu sübuta yetirmisiniz. Son 13 ildə respublikada uğurla həyata keçirdiyiniz  siyasət ilk növbədə ölkədəki ictimai-siyasi sabitliyin möhkəmləndirilməsinə, respublikamızın demokratik və sosial-iqtisadi  inkişafının təmin edilməsinə yönəlmişdir.

Möhtərəm cənab Prezident!

Sizin rəhbərliyiniz ilə həyata keçirilən çoxtərəfli və balanslaşdırılmış xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində öz mövqeyini getdikcə gücləndirmiş, regionun güclü və yüksək beynəlxalq nüfuza malik ölkəsinə çevrilmişdir.

Sizin siyasi kursunuzun çox mühüm istiqamətlərindən birini sosial siyasət təşkil edir. Siz dəfələrlə bəyan etmisiniz ki, sosial siyasət  Azərbaycanın dövlət siyasətinin ayrılmaz hissəsidir. Fəaliyyətiniz dövründə ölkəmiz insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiə olunması istiqamətində əhəmiyyətli nəticələr əldə etmişdir.

Möhtərəm cənab Prezident!

Azərbaycan həmkarlar ittifaqları təşkilatının fəalları və üzvləri Sizin yürütdüyünüz siyasi, iqtisadi və xarici siyasət kursunu daim dəstəkləyir və ona inanır. Siz, cənab Prezident, hər bir Azərbaycan vətəndaşının prezidenti kimi, xalqa və dövlətə sədaqətlə xidmət edirsiniz. Məhz Sizin rəhbərliyiniz altında respublikamız öz inkişaf tempini sürətləndirməklə, qabaqcıl dövlətlər arasında öz layiqli yerini daha da möhkəmləndirir.

Möhtərəm cənab Prezident!

Bir daha Sizi doğum gününüz münasibətilə təbrik edir, vacib olan mühüm məsələlərin həllində Azərbaycanın mövcud potensialının daha da gücləndirilməsində uğurlar arzulayırıq. Sizə dövlətimizin möhkəmlənməsi, xalqımızın rifahının daha da yüksəlməsi naminə uzun ömür, cansağlığı diləyirik.

Hörmətlə:

Səttar MEHBALIYEV,

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, BHİK-in və PARŞ-ın vitse-prezidenti, millət vəkili