Görülən işlərin miqyası, əhəmiyyəti və mənası Azərbaycan xalqının həy


Baxıldı : 296

Tarix : 2019-06-07 14:34:47


Mayın 27-də Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında 28 May - Respublika Günü münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə AHİK sədrinin müavini Aqil Dadaşov açıb. Sədr müavini qeyd edib ki, mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 101 ili tamam olur. Bu illər ərzində ölkəmizdə gedən ictimai-siyasi prosesləri təhlil edərkən biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin əsl dəyərini, mahiyyətini və müstəqilliyə gedən yolda oynadığı tarixi rolu daha aydın şəkildə görürük.

Daha sonra çıxış edən tarix elmləri doktoru Vəkil Həsənov bildirib ki, hər bir xalqın özünün müstəqil dövlətinin olması çox önəmli məsələdir: “1918-1920-ci illər Azərbaycan xalqının həyatında çox böyük əhəmiyyət kəsb edən bir dövr olub. Azərbaycan məhz bu dövrdə ilk dəfə olaraq dövlət suverenliyini qazanaraq dünya birliyində layiqli yer tutmağa çalışıb. Bu dövr millətin həyatında mühüm mərhələ olmaqla yanaşı, onun gələcəyinin və istiqlalının bünövrəsini qoyub. İki il tarix üçün o qədər də böyük zaman kəsiyi deyil. Lakin bu iki ildə Xalq Cümhuriyyətinin gördüyü işlərin miqyası, əhəmiyyəti və mənası Azərbaycan xalqının həyatında olduqca böyük hadisədir”.

V.Həsənov deyib ki, az bir vaxtda Azərbaycan - parlamenti, hökuməti, ordusu, gömrük və hüquq-mühafizə orqanları olan, milli rəmzlərə və dövlət atributlarına malik, vətəndaş haqlarını və hüquqlarını hər şeydən uca tutan demokratik bir respublikaya çevrildi. XX əsrin əvvəllərində monarxiya hərbi-feodal rejimlərinin hökm sürdüyü Şərqdə vətəndaş həmrəyliyinə əsaslanan demokratik, dünyəvi, unitar dövlət ilk dəfə Azərbaycanda quruldu. Cümhuriyyətin rəhbərliyi çox çətin şəraitdə Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və mədəni həyatı ilə bağlı mühüm işlər - sosial-iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi üçün hüquqi baza olan iqtisadi qanunlar qəbul etdi. Dövlətin iqtisadi siyasətini həyata keçirən strukturlar, o cümlədən vergi və maliyyə orqanlarını, Dövlət Bankını formalaşdırdı.

Cümhuriyyətin dövlət quruculuğunda göstərdiyi bütün cəhdlərə baxmayaraq, hadisələrin sonrakı gedişi nəzərdə tutulan tədbirlərin çoxunu həyata keçirməyə imkan vermədi. Onun 23 aylıq fəaliyyəti isə Azərbaycan xalqının taleyində çox mühüm hadisə idi. Qısa müddətdə öz parlamenti, hökuməti, ordusu və pul vahidi olan Xalq Cümhuriyyətinin topladığı böyük tarixi təcrübə, əsasını qoyduğu demokratiya, demokratik dövlət quruculuğu bu gün onun hüquqi və mənəvi varisi olan Azərbaycan Respublikasında dönmədən həyata keçirilir və inkişaf etdirilir.

Məruzəçi daha sonra bildirib ki, 1988-ci ildən respublikamızda başlamış milli azadlıq hərəkatı bizim istiqlala qovuşmağımıza yeni vüsət verdi. 1991-ci il oktyabrın 18-də ovaxtkı Ali Sovetdə Müstəqillik Aktının qəbul edilməsi ilə Azərbaycan ikinci dəfə özünün dövlət müstəqilliyini elan etdi. 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi nəticəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan cəmiyyətində dövlətçilik ideyalarının bərqərar olması fundamental mahiyyət kəsb etməyə başladı. 1993-cü ilin iyun ayından ölkədə formalaşmağa başlayan yeni siyasi kurs vətəndaş müharibəsi təhlükəsini aradan qaldırdı, separatçılıq meyillərinə son qoydu və H.Əliyevin dövlət quruculuğu siyasətinin gerçəkləşməsinə gətirib çıxardı.

1995-ci ildə müstəqil dövlətimizin qəbul etdiyi Konstitusiya, respublikada qəbul edilmiş hüquqi və siyasi aktların hamısı dövlətimizin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə, insan haqlarının qorunmasına, demokratiyanın inkişafına xidmət edir. Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə keçdiyi tarixi yol hamımız üçün əziz olmalı, görülən işlərin əhəmiyyəti, onların xalqımızın maraqlarına tam cavab verməsi layiqincə qiymətləndirilməlidir. Respublikamız ikinci dəfə müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan dövləti çox möhkəmlənib, dünya miqyasında onun imici daha da artıb və bu gün ölkə iqtisadiyyatı keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub.

V.Həsənov vurğulayıb ki, Azərbaycanın aparıcı dövlətlər tərəfindən dəstəklənən siyasi, diplomatik uğurları və “hücum diplomatiyası” sayəsində Ermənistanın işğalçı siması ifşa edilib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində ciddi uğurlar əldə olunub. Bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün bir yumruq kimi birləşməyə hazır olduğunu göstərir. Bu, insanların Vətəninə, torpağına olan böyük sevgisinin gücüdür.