Siyahı artırıldı


Baxıldı : 432

Tarix : 2017-06-21 22:08:54


"Əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə görə işləmək üçün əlverişli olmayan iş yerlərində çalışan işçilərin əməkhaqqının yüksək məbləğdə ödənilməsini təmin edən artımların (əmsalların) məbləğinin minimum miqdarının müəyyən edilməsi haqqında" Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 22 avqust tarixli 137 nömrəli qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilib.

1.1 nömrəli əlavə - "Azərbaycan Respublikasında dəniz səviyyəsindən 1500 metrdən 2000 metrədək və 2000 metrdən artıq yüksəklikdə yerləşən yaşayış məntəqələrinin Siyahısı"nın "1500 metrdən 2000 metrədək" sütununun "Goranboy rayonu" bölməsinə "Buzluq k." sətrindən sonra "Yuxarı Ağcakənd kəndi" sətri əlavə edilsin.

2. 2 nömrəli əlavə - "Azərbaycan Respublikasında dəniz səviyyəsindən 1200 metrdən 1500 metrədək yüksəklikdə yerləşən yaşayış məntəqələrinin Siyahısı" üzrə:

2.1. "Goranboy rayonu" bölməsinə "Rus Borisi k." sətrindən sonra "Erkeç kəndi", "Mənəşli kəndi" və "Todan kəndi" sətirləri, "Quba rayonu" bölməsinə "Muçu kəndi sətrindən sonra "Afurca kəndi", "Atuc kəndi", "Güləzi kəndi", "Dalaqo kəndi", "Ruçuq kəndi", "Ördüc kəndi" və "Xırt kəndi" sətirləri, "Göygöl rayonu" bölməsinə "Qarabulaq kəndi" sətrindən sonra "Quşçu kəndi" sətri əlavə edilsin;

2.2. "Yardımlı rayonu" bölməsində "Daşkənd k." sözləri "Yardımlı şəhər ərazisinin Daşkənd hissəsi" sözləri ilə əvəz edilsin.