Azərbaycan bayrağı Ülfət qəzeti Azərbaycan həmkarlar ittifaqı konfederasiyası Ülfət qəzeti


BƏT-in Assosiasiya Azadlığı Komitəsinin 70 illiyi

.

10.11.2022 13:27
1
A+
A-

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) Assosiasiya Azadlığı Komitəsi (CFA) yeni kitabın nəşri ilə assosiasiya azadlığına hörməti təşviq etmək üçün 70 illik yubileyini qeyd edir.

“BƏT-in Assosiasiya Azadlığı Komitəsinin 70 illiyi: İstənilən havalarda etibarlı kompas” adlı vəsait  Komitənin sosial ədalətə və ümumbəşəri sülhə doğru irəliləməsində mühüm rol oynayan iş dünyasının bu əsas prinsipinə dəstəyini əhatə edir.

CFA 1951-ci ilin noyabrında BƏT İdarə Heyəti tərəfindən yaradılmışdır. Onun vəzifəsi BƏT-in əmək sahəsində əsas prinsip və hüquqlardan biri olan birləşmə azadlığı hüququnun pozulması ilə bağlı şikayətlərə baxmaqdır. BƏT-ə üzv olan bütün dövlətlərin müvafiq konvensiyaları ratifikasiya edib-etməməsindən asılı olmayaraq, bu əsas prinsiplərə riayət etmələri gözlənilir. Üzv dövlətlə bağlı şikayətlər işəgötürənlər və işçilərin təşkilatları, eləcə də hökumətlər tərəfindən verilə bilər.

Bütün üzv dövlətlərin bu prinsiplərə riayət etməsi ilə bağlı tələblərinə əlavə olaraq, BƏT-in birləşmə azadlığı və kollektiv sövdələşmə ilə bağlı iki əsas Konvensiyası; “Assosiasiya azadlığı və təşkilatlanma hüququnun müdafiəsi haqqında” 87 saylı Konvensiya (1948) və “Təşkilatlanma və kollektiv danışıqların aparılması hüququ haqqında” 98 saylı Konvensiya (1949) bu prinsiplərin təsbit olunduğu çərçivələri müəyyən edir.

BƏT-in Beynəlxalq Əmək Standartları Departamentinin Assosiasiya Azadlığı Bölməsinin rəhbəri Karen Kertis və Departamentin baş hüquqşünası  Oksana Volfsonun redaktorluğu ilə hazırlanmış kitabda CFA-nın bu fundamental hüquqa əməl olunmasının geniş təsirinin müxtəlif aspektləri vurğulanır. O, həmçinin CFA-nın assosiasiya azadlığını əsas vətəndaş azadlıqlarına riayət etməklə əlaqələndirməkdə innovativ rolunu araşdırır.

 

ETİKETLƏR: