Azərbaycan bayrağı Ülfət qəzeti Azərbaycan həmkarlar ittifaqı konfederasiyası Ülfət qəzeti


İqtisadi inteqrasiya prosesi

İnfrastrukturun inkişafı, iqtisadiyyatın diversifikasiyası və regional iqtisadi əməkdaşlıq layihələri investisiya imkanlarını artırır.

02.08.2023 14:08
66
A+
A-

Bir ölkənin iqtisadiyyatından bəhs edərkən ilk növbədə mövcud vəziyyəti dünya standartları ilə müqayisə etmək lazımdır. İnkişaf etməkdə olan bir ölkə kimi, Azərbaycanın iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatı ilə bir sıra bənzər xüsusiyyətlərə malikdir. Əlbəttə, bu istiqamətdə ilk növbədə neft-qaz sənayesini qeyd etmək lazımdır. Ölkəmizdə zəngin neft və qaz ehtiyatları var. Neft-qaz hasilatı və ixracatı Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas hissəsidir. Bu, iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatı ilə olan əsas oxşarlıqlarından biridir. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan neft və qaz sektorunda dünya miqyasında tanınan bir ölkədir. Enerji ixracatı ölkənin büdcəsinə böyük töhfə verir.

Digər bir tərəfdən, respublikamızda neft-qaz sənayesindən, ümumiləşdirsək, tükənən enerjidən asılılığı azaltmaq üçün bir sıra addımlar atılır. Ölkəmizdə neft-qaz sənayesi ilə birlikdə digər sahələrdə də iqtisadiyyatı diversifikasiya etmək üçün ciddi islahatlar aparılır. Bu, Azərbaycanı dünya iqtisadiyyatından fərqləndirən əsas cəhətlərdən biridir. Bu istiqamətdə əsasən turizm, tikinti, telekommunikasiya, texnologiya, kənd təsərrüfatı kimi sahələri qeyd etmək olar. Bütün bunlar ölkə iqtisadiyyatının daha müstəqil və sabit olmasına təkan verir.

İqtisadiyyatın inkişafı prosesində əsas hədəf ölkə iqtisadiyyatını dünya standartlarına inteqrə etməkdir. Reabilitasiya və infrastruktur layihələri məhz bu amala xidmət edir. Bəhs edilən iqtisadi reabilitasiya, xüsusilə dəmir yolu, yol, liman, hava limanı və enerji infrastrukturunun inkişafını özündə ehtiva edir ki, bu da ölkəmiz üçün həm inteqrasiya, həm də ticari əməkdaşlıq imkanlarını artırır. Azərbaycan dünyada regional iqtisadi əməkdaşlığa verdiyi önəmlə tanınır. Ölkəmiz bir sıra regional layihəyə öndərlik edir. Bu, bizim dünya iqtisadiyyatı ilə ayaqlaşdığımız proseslərdəndir. Məsələn, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti Azərbaycanın neft və qaz ixracatını artırmaq və bölgə iqtisadiyyatına əlavə dəyər qatmaq məqsədilə həyata keçirilən layihələrdən bəziləridir. İnvestisiya imkanları: Azərbaycan özünü investisiya üçün cazibəli bir ölkə kimi inkişaf və təqdim etmək prosesini uğurla həyata keçirir.

İnfrastrukturun inkişafı, iqtisadiyyatın diversifikasiyası və regional iqtisadi əməkdaşlıq layihələri investisiya imkanlarını artırır. Azərbaycan hökuməti xarici investisiya cəlb etmək üçün vergi mükafatlandırmaları, eyni zamanda iqtisadiyyatın liberallaşdırılması və iş mühitinin təkmilləşdirilməsi kimi addımlar ataraq geniş və məqsədyönlü islahatlar prosesinə start verib.

Sürətlənə bilən iqtisadi büdcə tərəfdaşlığı: Ölkəmizin uğurla həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlardan biri də sürətlənə bilən büdcə tərəfdaşlığıdır. Bu, ölkənin xarici maliyyə institutları ilə əlaqələrinin gücləndiyini və dövlət büdcəsinin idarə olunmasında transparensiya və hesabatçılıq standartlarına riayət etdiyini göstərir. Xarici ticarət: Azərbaycan xarici siyasətdə olduğu kimi, xarici ticarətdə də mühüm inkişaf yolu qət edib. Artan təcrübə və sabitlik ölkəmizin dünya ölkələri arasındakı nüfuzunu gündən-günə artırmaqdadır. Son illərdə xarici ticarət istiqamətində böyük irəliləyişlər əldə edilib. Yeni bazarlara giriş, ticarət müqavilələrinin genişləndirilməsi və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük sayəsində ölkəmizin ixracat potensialı daim yüksələn qrafik üzrə hərəkət edir. İş gücü bazarı: Azərbaycanda iş gücü bazarında da köklü dəyişikliklər edilir. İşçi qüvvəsinə tələbat artdıqca, işsizlik də azalır. Təəssüf ki, ölkəmizdə bu proses lazım olan sürətlə getmir. Xüsusilə gənc nəslin nümayəndələri arasında işsizlik səviyyəsi yüksəkdir.

Beləliklə, Azərbaycan və dünya iqtisadiyyatının ortaq və fərqli cəhətləri qısaca bu şəkildədir. Bu qısa icmal onu deməyə əsas verir ki, ölkəmizdə iqtisadiyyat sahəsində müsbət işlər görülür və bu, dünyaya inteqrasiya prosesini sürətləndirir. Buna baxmayaraq, hələ görüləsi çox iş, qət ediləsi çox yol var.

 

İmran ƏLİYEV

ETİKETLƏR: