Azərbaycan bayrağı Ülfət qəzeti Azərbaycan həmkarlar ittifaqı konfederasiyası Ülfət qəzeti


Yeni sosial dialoq vasitəsi

Birləşmək azadlığına və effektiv kollektiv sövdələşmə hüququna hörmət əsasında sosial dialoq sosial ədalətə və sosial-iqtisadi tərəqqiyə kömək edən siyasətlərin formalaşdırılmasında mühüm rol oynayır.

17.11.2021 14:01
3
A+
A-

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (BƏT) öz üzvlərinə onların milli sosial dialoq institutlarının effektivliyini və inklüzivliyini artırmağa kömək etmək üçün yeni alət işə salıb.

Alət Sosial Dialoq və Tripartizm üzrə Fəaliyyət Planının bir hissəsi kimi hazırlanıb (2019-2023). 2019-cu ilin mart sessiyasında BƏT-in Rəhbər Orqanı tərəfindən təsdiq edilib. Plan həmçinin 2018-ci ilin iyun ayında keçirilən Beynəlxalq Əmək Konfransının sosial dialoqa dair qətnamə və nəticələrini həyata keçirir.

Sosial Dialoq Təşkilatlarının Özünü Qiymətləndirməsi (SAM-SDI) metodu sosial dialoqun iştirakçılarına - hökumətlərə, işəgötürənlərə və işçilərin təşkilatlarına onların sosial dialoq institutlarının inklüzivliyini və effektivliyini təhlil edən proses vasitəsilə rəhbərlik edir. Bu təhlil əsasında onlar qurumun siyasətin formalaşmasına təsirini artırmaq üçün fəaliyyət planı hazırlayıb həyata keçirə bilərlər.

Birləşmək azadlığına və effektiv kollektiv sövdələşmə hüququna hörmət əsasında sosial dialoq sosial ədalətə və sosial-iqtisadi tərəqqiyə kömək edən siyasətlərin formalaşdırılmasında mühüm rol oynayır.

Sosial dialoq institutlarının BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) nail olunmasında mühüm rolu var.  Xüsusən də davamlı inkişaf, hamı üçün ədalətə çıxış və bütün səviyyələrdə effektiv, hesabatlı və inklüziv institutlar üçün dinc və inklüziv cəmiyyətləri təşviq edən DİM 16.

Sosial dialoq həm də davamlı, əhatəli və dayanıqlı iqtisadi artımı, tam və məhsuldar məşğulluğu və hamı üçün layiqli işi təşviq edən DİM 8-in mühüm tərkib hissəsidir. Bu, həmçinin gender bərabərliyi üzrə DİM 5-ə nail olmaq üçün əsasdır.

SAM-SDI bir-biri ilə əlaqəli altı mərhələdən ibarətdir. O, internetdə ingilis, fransız və ispan dillərində  və BƏT-in Beynəlxalq Təlim Mərkəzində yerləşən interaktiv elektron platformada mövcuddur.

ETİKETLƏR: