Azərbaycan bayrağı Ülfət qəzeti Azərbaycan həmkarlar ittifaqı konfederasiyası Ülfət qəzeti


2024-cü il üçün Ekspert Komitəsinin hesabatı

2024-cü ilin fevral ayının sonunda Ekspertlər Komitəsi “Dəyişən iş dünyasında əmək məsələlərinin tənzimlənməsi” adlı ümumi araşdırma dərc edəcək.

14.02.2024 12:34
4
A+
A-

BƏT-in beynəlxalq əmək standartlarına riayət olunmasına nəzarət sisteminin təməl daşı olan Konvensiya və Tövsiyələrin Tətbiqi üzrə Ekspertlər Komitəsi (CEACR) illik hesabatını dərc edib.

Hesabat BƏT-ə üzv olan hər bir dövlətin qanunvericiliyinin və təcrübəsinin BƏT-in ratifikasiya olunmuş konvensiyalarına nə dərəcədə uyğun olduğunun müstəqil ekspert təhlilini təqdim edir. O, üzv dövlətlərin beynəlxalq əmək standartları ilə bağlı BƏT-in nizamnaməsinə əsasən könüllü olaraq götürdükləri öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyini təsvir edir. O, həmçinin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin və BƏT-in 87 saylı “Birləşmə Azadlığı və həmkarlar ittifaqlarında təşkilatlanma hüququnun müdafiəsi haqqında” Konvensiyasının (1949-cu il) 75-ci ildönümünü qeyd etmək üçün beynəlxalq insan hüquqları müqavilələrinə nəzarət edən BMT orqanlarının sədrləri ilə interaktiv mübadilə haqqında qısa məlumat verir.

Konvensiyalar, konvensiyalara dair protokollar və tövsiyələrdən ibarət beynəlxalq əmək standartları sosial ədaləti təşviq etmək üçün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilmiş universal sənədlərdir. Onlar iş dünyasını idarə edən ortaq dəyərləri və prinsipləri əks etdirir. Hər bir ölkə BƏT-in konvensiyasını və ya protokolunu ratifikasiya etdikdən sonra, ondan onun həyata keçirilməsi üçün gördüyü tədbirlər haqqında mütəmadi olaraq məlumat vermək tələb olunur.

BƏT-ə üzv dövlətlər müəyyən BƏT konvensiyasını və ya protokolunu ratifikasiya edib-etməməyi seçə bilsə də, BƏT-in nəzarət sistemi tövsiyə və konvensiyaların ratifikasiya edilmədiyi təqdirdə onların təsirini də müntəzəm olaraq nəzərdən keçirir. 2024-cü ilin fevral ayının sonunda Ekspertlər Komitəsi “Dəyişən iş dünyasında əmək məsələlərinin tənzimlənməsi” adlı ümumi araşdırma dərc edəcək.

CEACR BƏT-ə üzv dövlətlər tərəfindən BƏT konvensiyalarının, protokollarının və tövsiyələrinin tətbiqini nəzərdən keçirmək vəzifəsi daşıyan 20 yüksək səviyyəli milli və beynəlxalq hüquq ekspertindən ibarət müstəqil orqandır. 2023-cü ildə Komitə tam gender paritetinə nail olub.

Komitə üzvləri müstəqil və qərəzsiz olmaqla, şəxsi səlahiyyətləri daxilində təyin edilirlər. Komitə müxtəlif hüquqi, iqtisadi və sosial sistemlər üzrə birinci əldən təcrübəyə malik olması üçün onlar dünyanın bütün regionlarından cəlb olunublar.

Azər MUSTAFAYEV

 

ETİKETLƏR: